१९८९-१९९८
घर तिघांचं हवं * नाटक १९९०
लफडं सोवळ्यातलं ! / आधारित नाटक १९९०
एकदा पाहावं करून ! नाटक १९९२
बे एके बेडरूम / रूपांतर नाटक १९९१
शू ...कुठं बोलायचं नाही नाटक १९९७
नरु आणि जान्हवी नाटक १९९१
भंकस नाटक  
बकासुर नाटक १९९४
बकासुर ! नाटक १९९४
जावई माझा भला / कल्पना परकीय नाटक १९९४
व्यक्ती आणि वल्ली / नाट्यरूप नाटक १९९५
प्रियतमा / कल्पना परकीय नाटक १९९५
साटंलोटं * नाटक १९९५
साटंलोटं नाटक १९९६
चार दिवस प्रेमाचे नाटक १९९५
ती...तीच ती! / आधारित नाटक १९९६
असा मी असा मी / नाट्यरूप नाटक १९९६
अशी बायको हवी! / पुनर्लेखन नाटक १९९७
ढग ढगोचीचा पाणी प्रताप / कल्पना परकीय नाटक १९८९
माकडा माकडा हूप नाटक १९९५
चमत्कार झालाच पाहिजे! / आधारित नाटक १९९७
२ बच्चे २ लुच्चे नाटक १९९९
समांतर / स्वतंत्र एकांकिका १९९२
साथ जियेंगे एकांकिका १९९८
स्ट्रीट प्ले एकांकिका १९९८
पोलीस पोलीस एकांकिका १९९८
आठ खुर्च्या आणि काळोख एकांकिका २००१
हुशार मुलांचे नाटक एकांकिका मुलांसाठी १९९८
पन्देगा कथा १९८९
ते सुखानं मेले ! कथा १९८९
जन्म कथा १९८९
तेहतीसचं वारं (आधारित) कथा  
संदेह कथा १९८९
पुरुषाचा प्रॉब्लेम कथा १९८९
राजाराव राणीबाई कथा १९९०
ऋणको कथा १९९०
शेवटची कादंबरी कथा १९९०
दुसऱ्या अपहरणाची गोष्ट कथा १९९१
इच्छामरण कथा १९९१
वारं कथा १९९१
गॉसिप गर्ल कथा १९९१
तिखट-गोड कथा १९९२
एक..टोले पडताहेत! कथा १९९१-१९९२
प्रचिती कथा  
तारकर कथा  
बंध कथा  
व्हेकन्सी कथा  
चित्रातलं चित्र कथा  
काळी बाहुली कथा  
कंदिलाची रात्र कथा  
काळ्या शाईची गोष्ट कथा  
प्रॅक्टिकल जोक कथा  
आजचं युग कथा  
जादू कथा  
दाम्पत्य कथा  
हाक कथा  
नक्कल कथा  
पर्जन्य (पुन.) दक्षता, १९९९ कथा  
शेवटचा टप्पा कथा  
मांजर कथा  
आतर्क्य कथा  
दुसऱ्याची दुनिया कथा  
बाकावरती कथा  
पुरावा कथा  
कम ऑन रॉकी कथा  
व्याधीमुक्त कथा  
एकतीस डिसेंबर च्या मध्यरात्री (आधारित) कथा  
तबकडी कथा  
घुबड कथा  
विक्षिप्त गोष्ट कथा  
जीवनामृत कथा  
चिट्ठी कथा  
मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कल्पना: शेक्सपिअर कथा १९९२
बंदूक कथा १९९२
अपघातवार कथा १९९२
आपुलीच प्रतिमा होते.... कथा १९९२
जन्मो-जन्मी कथा १९९३
भ्रम कथा १९९३
बदल दरबदल कथा १९९३
लांडगे कथा १९९३
सुपल्या हत्ती लागला उडायला ! कथा मुलांसाठी १९९०
भोळ्या राक्षस कथा मुलांसाठी १९९१
मैफल कविता १९९९
विजेच्या गाडीचे प्रकरण ललित लेख १९९४
सिक्सटीची बॅच (मा.गो ) ललित लेख १९९४
वासू-स्वप्ना ललित लेख १९९४
प्राइज ललित लेख १९९४
वाट बघायची (मा.गो) ललित लेख १९९४
पोटमाळ्यावर (मा.गो) ललित लेख १९९४
मला तुमच्याशी बोलायचंय ! ललित लेख १९९४
नायक ललित लेख १९९४
मर्तीक ललित लेख १९९४
आजीची गोष्ट ललित लेख १९९४
गोंदण (मा.गो ) ललित लेख १९९४
वाया गेलेली रात्र ललित लेख १९९४
भल्या आणि नान्या ललित लेख १९९४
व्रत (मा.गो) ललित लेख १९९४
रांगोळी ललित लेख १९९४
अशीही भुतं ! ललित लेख १९९४
धंदा आणि धंदा या ललित लेख १९९४
ट्रॅजेडी ललित लेख १९९४
प्रसंग ललित लेख १९९४
तेरा नाम जोकर ललित लेख १९९४
शेवट ललित लेख १९९४
पतंग ललित लेख १९९४
नकोशी ललित लेख १९९४
तुम्हीच वाक्य दिलं होतं..... ललित लेख १९९४
अशा कितीतरी असतील ललित लेख १९९४
अस्पर्श (मा.गो) ललित लेख १९९४
प्रतिबिंब ललित लेख १९९४
प्रदूषण ललित लेख १९९४
पत्रकारांचा संसार (मा.गो) ललित लेख १९९४
मसाला ललित लेख १९९४
चौथं मूल ललित लेख १९९४
जेव्हा चोर दारं उघडतात (मा.गो) ललित लेख १९९४
अपहरण ललित लेख १९९४
स्वप्नातली पत्रं ललित लेख १९९४
लेकरू (मा.गो) ललित लेख १९९४
निवड ललित लेख १९९४
हॅपी न्यू इयर ! ललित लेख १९९७
विध्वंस ललित लेख १९९७
स्वतंत्र ललित लेख १९९७
शाळेतली आई ललित लेख १९९७
हस्तलिखित ललित लेख १९९७
रहस्य कथेचं गूढ ललित लेख १९९७
शरद.के.चं .करिअर ललित लेख १९९७
ब्लेझर चा कोट ललित लेख १९९७
सन्नाटा :२८ मे.१९९१ ललित लेख १९९७
वेगळी मुलाखत ललित लेख १९९७
उलटा रेवड्या ललित लेख १९९७
पाठवणी ललित लेख १९९७
आईची पत्रं ललित लेख १९९७
दशावतारी खेळ (तृप्त मैफल) ललित लेख १९९७
पवनकडंचा गणपती (मा.गो) ललित लेख १९९७
चार्ली ललित लेख १९९७
शिबिरार्थी ललित लेख १९९७
चालत बोलता टाइमबॉम्ब ! ललित लेख १९९७
अभिष्टचिंतन ललित लेख १९९७
रुहे ललित लेख १९९७
पाप वाल्याचं ललित लेख १९९७
दुरवस्था ललित लेख १९९७
शंकाच शंका ललित लेख १९९७
कहाण्या ललित लेख १९९७
भीती ललित लेख १९९७
परिसंवाद ललित लेख १९९७
ऐन वस्तीतला दवाखाना ललित लेख १९९७
प्रसंग ललित लेख १९९७
बहर ललित लेख १९९७
मोतीबाई (मा.गो) ललित लेख १९९७
पापाजीची पिकनिक ललित लेख १९९७
बेडौल सुंदरी ललित लेख १९९७
गोरा मुलगा (मो.गो) ललित लेख १९९७
९३ पेक्षा ९२! ललित लेख १९९७
शांततेचं आवाज ललित लेख १९९८
दोन नटांची गोष्ट ललित लेख १९९८
साठा प्रश्नांची कहाणी ललित लेख १९९८
गोष्ट इथं संपली नाही ललित लेख १९९८
आदर्श आई ललित लेख १९९८
जॅक अँड जिल ललित लेख १९९८
सहवास ललित लेख १९९८
सिनेमात ललित लेख १९९८
अनर्थ ललित लेख १९९८
मधुसूदनची बायको ललित लेख १९९८
नानासाहेबांचा स्मित ललित लेख १९९८
काही जाहिराती ललित लेख १९९८
गिव्ह हिम अ चान्स ! ललित लेख १९९८
दुसरी बाजू ललित लेख १९९८
जळीत ललित लेख १९९८
रिकामी संध्याकाळ ललित लेख १९९८
साखळी ललित लेख १९९८
वाडा ललित लेख १९९८
काकनीर्णय (मा.गो) ललित लेख १९९८
विक्षिप्त चित्रे ललित लेख १९९८
ओझं (मा.गो) ललित लेख १९९८
रॉंग नंबर (मा.गो) ललित लेख १९९८
कालचक्र १९९३ ललित लेख १९९८
वेग (मा.गो ) ललित लेख १९९८
पुतळा ललित लेख १९९८
त्या चौघी आणि त्या (मा.गो.,लघुनिबंध ते मुक्तागंध) ललित लेख १९९८
हात ललित लेख १९९८
वचन ललित लेख १९९८
संवड नाही ! ललित लेख १९९८
नाना आणि हेल्थ क्लब ललित लेख १९९८
म्हणे व्यावसायिक नाटक ! साहित्य आणि लेख १९९०
शांतारामबापुंना श्रद्धांजली (मुलाखत) साहित्य आणि लेख १९९०
नाटक कुणाचे ? लेखकाचे कि दिग्दर्शकाचे ? साहित्य आणि लेख १९९१
राष्ट्रीय नाट्यशाळेचा महोत्सव आणि मराठी नाटक साहित्य आणि लेख १९९५
बाबुराव देसाई साहित्य आणि लेख  
शांताराम नावाचे घराणे साहित्य आणि लेख १९९१
तेंडुलकर साहित्य आणि लेख १९९२
नाते निर्माते - समीक्षकांचे साहित्य आणि लेख १९९२
उपेक्षित कथेविषयी (सोबत वनराणी आणि फूल ) साहित्य आणि लेख १९९२
हुसेनची 'सरस्वती' साहित्य आणि लेख १९९३
आरण्यक साहित्य आणि लेख १९९५
खोल ..खोल पाणी साहित्य आणि लेख १९९५
देउस्करांच्या शकुंतलेचा सासुरवास साहित्य आणि लेख १९९५
एकांकिकाकार गाडगीळ साहित्य आणि लेख १९९७
एका कलाकृतीचा मृत्यू साहित्य आणि लेख १९९७
मी पाहिलेल्या "सुंदरा" साहित्य आणि लेख १९९८
अधांतर'महत्वाचे का आहे ? साहित्य आणि लेख १९९८
मला दिसलेला सारंग साहित्य आणि लेख  
वेश्या आणि तिचा आत्मा वगैरे साहित्य आणि लेख १९९८
अंतर्मुख करणारा नाट्यानुभव साहित्य आणि लेख  
संतांची शिकवण: सिंफनी स्टाइल साहित्य आणि लेख १९९८
नोकरशाहीने पोखरलेले सरकारी प्रचारमाध्यम सामाजिक/राजकीय १९९४
महाराष्ट्र राज्य टिकले तरी पुरे ! सामाजिक/राजकीय १९९४
पडदा कधी उघडणार? सामाजिक/राजकीय १९९६
हौसेला मोल?असतेच असते ! सामाजिक/राजकीय १९९९
कोमसाप मुं.जिल्हा साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषण सामाजिक/राजकीय १९९८
समारोप २८ नोव्हेंबर सामाजिक/राजकीय १९९८
साहित्यिकांनी साहित्य सेना तयार करावी ! सामाजिक/राजकीय १९९९
ज्याच्या हाती तिजोरी .... सामाजिक/राजकीय १९९९
नर्मदा आंदोलनाची कोंडी झालेली नाही सामाजिक/राजकीय १९९९
साहित्यिकांना विकत घेण्याचा एन्रॉनचा प्रयत्न सामाजिक/राजकीय १९९९
मी टीकाकारांचा नव्हे,तर वाचकांचा लेखक सामाजिक/राजकीय १९९१
निराशेसाठी सवड कुणाला ? सामाजिक/राजकीय १९९२
लेखणीची दोस्ती कुचल्याशी सामाजिक/राजकीय १९९३
माझ्या साहित्याची समीक्षा सामाजिक/राजकीय १९९४
तव्यावरचे मासे,तळलेले बोंबील सामाजिक/राजकीय १९९५
पुस्तकांची सोबत नि चित्रकलेची ओढ सामाजिक/राजकीय १९९५
कोळीवाड्याचे धाबे,समुद्रकिनारे .... सामाजिक/राजकीय १९९६
म .वा.मंडळ -उणे चाळीस वर्षे सामाजिक/राजकीय १९९७
स्वप्नातलं घर सामाजिक/राजकीय १९९८
आरण्यक मतकरीविषयी लेख १९८९
र. म. दिनक्रम (सछायाचित्र) मतकरीविषयी लेख १९९०
Profile of a playwright मतकरीविषयी लेख १९९०
हरहुन्नरी घर मतकरीविषयी लेख १९९०
निमित्त : 'घर तिघांचं हवं' चे मतकरीविषयी लेख १९९०
घर... 'दाहक अनुभवांचे सामाजिक चित्रण मतकरीविषयी लेख १९९०
मतकरींच्या चार नाटकांची समीक्षा मतकरीविषयी लेख १९९१
मतकरी : एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मतकरीविषयी लेख १९९१
एक कादंबरी : दोन अभिप्राय मतकरीविषयी लेख १९९२
नाट्यसंसारात रमलेले मतकरी कुटुंब मतकरीविषयी लेख १९९२,
प्रश्न लेखकाच्या हक्काचा मतकरीविषयी लेख १९९२
सर्वभक्षक दहशतवादाचा प्रत्ययकारी वेध मतकरीविषयी लेख १९९४
Communication Chap! मतकरीविषयी लेख १९९६
वासनाविकारांचे करुण भीषण तांडव : मतकरींची गूढकथा मतकरीविषयी लेख १९९७
सगळ्या विषयांना वेगळं परिणाम देणारा लेखक मतकरीविषयी लेख १९९७
मुलांची नाट्याभिरुची संपन्न करणारा नाटककार..... मतकरीविषयी लेख १९९८
लेखक मतकरींमधील माणसाचा शोध मतकरीविषयी लेख १९९८
म्हातारा इतुका न.... मतकरीविषयी लेख १९९८
पैश्यापेक्षा आवाहनपूर्ण निर्मितीतला आनंद महत्वाचा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९५
साटंलोटं'ची अमेरिका वारी मतकरींच्या मुलाखती १९९५
मनात स्वतःविषयी असमाधान हवं ! मतकरींच्या मुलाखती १९९५
एक माणूस कलावंत मतकरींच्या मुलाखती १९९६
व्यक्ती आणि वल्ली...इत्यादी मतकरींच्या मुलाखती १९९६
मतकरी-नाडकर्णी परस्परसंवाद बेळगाव वाङ्मय चर्चा मंडळ मतकरींच्या मुलाखती १९९९
मूळ कलाकृतीवर अन्याय होऊ दिला नाही ! ('व्यक्ती आणि वल्ली' विषयी' ) मतकरींच्या मुलाखती १९९७
  मतकरींच्या मुलाखती १९९७
नाटक प्रायोगिक कि व्यावसायिक, यापेक्षा त्याचा परिणाम महत्वाचा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९७
माझं लेखन लोकांना आशावादी दृष्टीकोन देण्यासाठी मतकरींच्या मुलाखती १९९८
साहित्यिक आधी एक चांगला माणूस असायला हवा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९८
र.म एक अस्वस्थ कलावंत मतकरींच्या मुलाखती १९९८
बहुविध कला- कर्तृत्वाचे स्वामी र.म मतकरींच्या मुलाखती १९९८
खर्च आणि अपेक्षा वाढल्या ,कि मिंधेपणा येतो ( साहित्य संमेलनाविषयी ) मतकरींच्या मुलाखती १९९९
गरिबांसाठी टी -बॉक्स थिएटर मतकरींच्या मुलाखती १९९९
युद्धजन्य परिस्थितीला स्वार्थी राजकारण कारणीभूत मतकरींच्या मुलाखती १९९९
तुम्ही तिथं....'च्या वाचनाविषयी मतकरींच्या मुलाखती १९९९
'खेकडा' विषयी मतकरींच्या मुलाखती १९९९
मराठी रंगभूमी व शिक्षक मतकरींच्या मुलाखती १९९९
एन्रॉनची देणगी आणि साहित्यिकांचा मिंधेपणा मतकरींच्या मुलाखती १९९९
विठो रखुमाय पराकाशित पुस्तके १९८९
तुमचे आमचे गाणे पराकाशित पुस्तके १९८९
घर तिघांचं हवं ! पराकाशित पुस्तके १९९१
जावई माझा भला पराकाशित पुस्तके १९९४
बकासुर पराकाशित पुस्तके १९९५
प्रियतमा पराकाशित पुस्तके १९९६
एकदा पाहावं करून ! पराकाशित पुस्तके १९९८
शूss कुठं बोलायचं नाही ! पराकाशित पुस्तके १९९८
साटंलोटं पराकाशित पुस्तके १९९८
चार दिवस प्रेमाचे पराकाशित पुस्तके १९९९
अवचिन्ह कथा संग्रह १९९३
विलक्षण कथा संग्रह १९९३
संदेह कथा संग्रह १९९३
ऐक, टोले पडताहेत कथा संग्रह १९९४
अपरात्र कथा संग्रह १९९५
अंश कथा संग्रह १९९५
हसता हसविता कथा संग्रह १९९९
झपाटलेल्या गोष्टी कथा संग्रह १९९९
अँडम कादंबरी १९९१
रंगत प्रकाशित ललित लेख १९८९
गोंदण प्रकाशित ललित लेख १९९४
सोनेरी सावल्या प्रकाशित ललित लेख १९९७
शांततेचा आवाज प्रकाशित ललित लेख १९९८
शब्द शब्द शब्द प्रकाशित ललित लेख १९९९
चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य इतर कार्य (१९९०-९२)
निर्भय बनो आंदोलना'चे काही काळ अध्यक्ष इतर कार्य १९९५
साने गुरुजी स्मारक समितीचे उपाध्यक्ष इतर कार्य १९९८-२००७
वसंत सोमण मित्रमंडळा'च्या वतीने रंगभूमीला वेगळे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना , १९९७ पासून वार्षिक स्मृती पुरस्कार प्रदान पुरस्कार  
संमेलनाध्यक्ष,कोकण मराठी साहित्य परिषद , मुंबई जिल्हा संमेलन पुरस्कार १९९८
गंगाधर गाडगीळ अवॉर्ड पुरस्कार १९९७
सु.ल.गद्रे मातोश्री अवॉर्ड पुरस्कार १९९८
नाट्यव्रती पुरस्कार पुरस्कार १९९९
१९८९-१९९८
घर तिघांचं हवं * नाटक १९९०
लफडं सोवळ्यातलं ! / आधारित नाटक १९९०
एकदा पाहावं करून ! नाटक १९९२
बे एके बेडरूम / रूपांतर नाटक १९९१
शू ...कुठं बोलायचं नाही नाटक १९९७
नरु आणि जान्हवी नाटक १९९१
भंकस नाटक  
बकासुर नाटक १९९४
बकासुर ! नाटक १९९४
जावई माझा भला / कल्पना परकीय नाटक १९९४
व्यक्ती आणि वल्ली / नाट्यरूप नाटक १९९५
प्रियतमा / कल्पना परकीय नाटक १९९५
साटंलोटं * नाटक १९९५
साटंलोटं नाटक १९९६
चार दिवस प्रेमाचे नाटक १९९५
ती...तीच ती! / आधारित नाटक १९९६
असा मी असा मी / नाट्यरूप नाटक १९९६
अशी बायको हवी! / पुनर्लेखन नाटक १९९७
ढग ढगोचीचा पाणी प्रताप / कल्पना परकीय नाटक १९८९
माकडा माकडा हूप नाटक १९९५
चमत्कार झालाच पाहिजे! / आधारित नाटक १९९७
२ बच्चे २ लुच्चे नाटक १९९९
समांतर / स्वतंत्र एकांकिका १९९२
साथ जियेंगे एकांकिका १९९८
स्ट्रीट प्ले एकांकिका १९९८
पोलीस पोलीस एकांकिका १९९८
आठ खुर्च्या आणि काळोख एकांकिका २००१
हुशार मुलांचे नाटक एकांकिका मुलांसाठी १९९८
पन्देगा कथा १९८९
ते सुखानं मेले ! कथा १९८९
जन्म कथा १९८९
तेहतीसचं वारं (आधारित) कथा  
संदेह कथा १९८९
पुरुषाचा प्रॉब्लेम कथा १९८९
राजाराव राणीबाई कथा १९९०
ऋणको कथा १९९०
शेवटची कादंबरी कथा १९९०
दुसऱ्या अपहरणाची गोष्ट कथा १९९१
इच्छामरण कथा १९९१
वारं कथा १९९१
गॉसिप गर्ल कथा १९९१
तिखट-गोड कथा १९९२
एक..टोले पडताहेत! कथा १९९१-१९९२
प्रचिती कथा  
तारकर कथा  
बंध कथा  
व्हेकन्सी कथा  
चित्रातलं चित्र कथा  
काळी बाहुली कथा  
कंदिलाची रात्र कथा  
काळ्या शाईची गोष्ट कथा  
प्रॅक्टिकल जोक कथा  
आजचं युग कथा  
जादू कथा  
दाम्पत्य कथा  
हाक कथा  
नक्कल कथा  
पर्जन्य (पुन.) दक्षता, १९९९ कथा  
शेवटचा टप्पा कथा  
मांजर कथा  
आतर्क्य कथा  
दुसऱ्याची दुनिया कथा  
बाकावरती कथा  
पुरावा कथा  
कम ऑन रॉकी कथा  
व्याधीमुक्त कथा  
एकतीस डिसेंबर च्या मध्यरात्री (आधारित) कथा  
तबकडी कथा  
घुबड कथा  
विक्षिप्त गोष्ट कथा  
जीवनामृत कथा  
चिट्ठी कथा  
मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कल्पना: शेक्सपिअर कथा १९९२
बंदूक कथा १९९२
अपघातवार कथा १९९२
आपुलीच प्रतिमा होते.... कथा १९९२
जन्मो-जन्मी कथा १९९३
भ्रम कथा १९९३
बदल दरबदल कथा १९९३
लांडगे कथा १९९३
सुपल्या हत्ती लागला उडायला ! कथा मुलांसाठी १९९०
भोळ्या राक्षस कथा मुलांसाठी १९९१
मैफल कविता १९९९
विजेच्या गाडीचे प्रकरण ललित लेख १९९४
सिक्सटीची बॅच (मा.गो ) ललित लेख १९९४
वासू-स्वप्ना ललित लेख १९९४
प्राइज ललित लेख १९९४
वाट बघायची (मा.गो) ललित लेख १९९४
पोटमाळ्यावर (मा.गो) ललित लेख १९९४
मला तुमच्याशी बोलायचंय ! ललित लेख १९९४
नायक ललित लेख १९९४
मर्तीक ललित लेख १९९४
आजीची गोष्ट ललित लेख १९९४
गोंदण (मा.गो ) ललित लेख १९९४
वाया गेलेली रात्र ललित लेख १९९४
भल्या आणि नान्या ललित लेख १९९४
व्रत (मा.गो) ललित लेख १९९४
रांगोळी ललित लेख १९९४
अशीही भुतं ! ललित लेख १९९४
धंदा आणि धंदा या ललित लेख १९९४
ट्रॅजेडी ललित लेख १९९४
प्रसंग ललित लेख १९९४
तेरा नाम जोकर ललित लेख १९९४
शेवट ललित लेख १९९४
पतंग ललित लेख १९९४
नकोशी ललित लेख १९९४
तुम्हीच वाक्य दिलं होतं..... ललित लेख १९९४
अशा कितीतरी असतील ललित लेख १९९४
अस्पर्श (मा.गो) ललित लेख १९९४
प्रतिबिंब ललित लेख १९९४
प्रदूषण ललित लेख १९९४
पत्रकारांचा संसार (मा.गो) ललित लेख १९९४
मसाला ललित लेख १९९४
चौथं मूल ललित लेख १९९४
जेव्हा चोर दारं उघडतात (मा.गो) ललित लेख १९९४
अपहरण ललित लेख १९९४
स्वप्नातली पत्रं ललित लेख १९९४
लेकरू (मा.गो) ललित लेख १९९४
निवड ललित लेख १९९४
हॅपी न्यू इयर ! ललित लेख १९९७
विध्वंस ललित लेख १९९७
स्वतंत्र ललित लेख १९९७
शाळेतली आई ललित लेख १९९७
हस्तलिखित ललित लेख १९९७
रहस्य कथेचं गूढ ललित लेख १९९७
शरद.के.चं .करिअर ललित लेख १९९७
ब्लेझर चा कोट ललित लेख १९९७
सन्नाटा :२८ मे.१९९१ ललित लेख १९९७
वेगळी मुलाखत ललित लेख १९९७
उलटा रेवड्या ललित लेख १९९७
पाठवणी ललित लेख १९९७
आईची पत्रं ललित लेख १९९७
दशावतारी खेळ (तृप्त मैफल) ललित लेख १९९७
पवनकडंचा गणपती (मा.गो) ललित लेख १९९७
चार्ली ललित लेख १९९७
शिबिरार्थी ललित लेख १९९७
चालत बोलता टाइमबॉम्ब ! ललित लेख १९९७
अभिष्टचिंतन ललित लेख १९९७
रुहे ललित लेख १९९७
पाप वाल्याचं ललित लेख १९९७
दुरवस्था ललित लेख १९९७
शंकाच शंका ललित लेख १९९७
कहाण्या ललित लेख १९९७
भीती ललित लेख १९९७
परिसंवाद ललित लेख १९९७
ऐन वस्तीतला दवाखाना ललित लेख १९९७
प्रसंग ललित लेख १९९७
बहर ललित लेख १९९७
मोतीबाई (मा.गो) ललित लेख १९९७
पापाजीची पिकनिक ललित लेख १९९७
बेडौल सुंदरी ललित लेख १९९७
गोरा मुलगा (मो.गो) ललित लेख १९९७
९३ पेक्षा ९२! ललित लेख १९९७
शांततेचं आवाज ललित लेख १९९८
दोन नटांची गोष्ट ललित लेख १९९८
साठा प्रश्नांची कहाणी ललित लेख १९९८
गोष्ट इथं संपली नाही ललित लेख १९९८
आदर्श आई ललित लेख १९९८
जॅक अँड जिल ललित लेख १९९८
सहवास ललित लेख १९९८
सिनेमात ललित लेख १९९८
अनर्थ ललित लेख १९९८
मधुसूदनची बायको ललित लेख १९९८
नानासाहेबांचा स्मित ललित लेख १९९८
काही जाहिराती ललित लेख १९९८
गिव्ह हिम अ चान्स ! ललित लेख १९९८
दुसरी बाजू ललित लेख १९९८
जळीत ललित लेख १९९८
रिकामी संध्याकाळ ललित लेख १९९८
साखळी ललित लेख १९९८
वाडा ललित लेख १९९८
काकनीर्णय (मा.गो) ललित लेख १९९८
विक्षिप्त चित्रे ललित लेख १९९८
ओझं (मा.गो) ललित लेख १९९८
रॉंग नंबर (मा.गो) ललित लेख १९९८
कालचक्र १९९३ ललित लेख १९९८
वेग (मा.गो ) ललित लेख १९९८
पुतळा ललित लेख १९९८
त्या चौघी आणि त्या (मा.गो.,लघुनिबंध ते मुक्तागंध) ललित लेख १९९८
हात ललित लेख १९९८
वचन ललित लेख १९९८
संवड नाही ! ललित लेख १९९८
नाना आणि हेल्थ क्लब ललित लेख १९९८
म्हणे व्यावसायिक नाटक ! साहित्य आणि लेख १९९०
शांतारामबापुंना श्रद्धांजली (मुलाखत) साहित्य आणि लेख १९९०
नाटक कुणाचे ? लेखकाचे कि दिग्दर्शकाचे ? साहित्य आणि लेख १९९१
राष्ट्रीय नाट्यशाळेचा महोत्सव आणि मराठी नाटक साहित्य आणि लेख १९९५
बाबुराव देसाई साहित्य आणि लेख  
शांताराम नावाचे घराणे साहित्य आणि लेख १९९१
तेंडुलकर साहित्य आणि लेख १९९२
नाते निर्माते - समीक्षकांचे साहित्य आणि लेख १९९२
उपेक्षित कथेविषयी (सोबत वनराणी आणि फूल ) साहित्य आणि लेख १९९२
हुसेनची 'सरस्वती' साहित्य आणि लेख १९९३
आरण्यक साहित्य आणि लेख १९९५
खोल ..खोल पाणी साहित्य आणि लेख १९९५
देउस्करांच्या शकुंतलेचा सासुरवास साहित्य आणि लेख १९९५
एकांकिकाकार गाडगीळ साहित्य आणि लेख १९९७
एका कलाकृतीचा मृत्यू साहित्य आणि लेख १९९७
मी पाहिलेल्या "सुंदरा" साहित्य आणि लेख १९९८
अधांतर'महत्वाचे का आहे ? साहित्य आणि लेख १९९८
मला दिसलेला सारंग साहित्य आणि लेख  
वेश्या आणि तिचा आत्मा वगैरे साहित्य आणि लेख १९९८
अंतर्मुख करणारा नाट्यानुभव साहित्य आणि लेख  
संतांची शिकवण: सिंफनी स्टाइल साहित्य आणि लेख १९९८
नोकरशाहीने पोखरलेले सरकारी प्रचारमाध्यम सामाजिक/राजकीय १९९४
महाराष्ट्र राज्य टिकले तरी पुरे ! सामाजिक/राजकीय १९९४
पडदा कधी उघडणार? सामाजिक/राजकीय १९९६
हौसेला मोल?असतेच असते ! सामाजिक/राजकीय १९९९
कोमसाप मुं.जिल्हा साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषण सामाजिक/राजकीय १९९८
समारोप २८ नोव्हेंबर सामाजिक/राजकीय १९९८
साहित्यिकांनी साहित्य सेना तयार करावी ! सामाजिक/राजकीय १९९९
ज्याच्या हाती तिजोरी .... सामाजिक/राजकीय १९९९
नर्मदा आंदोलनाची कोंडी झालेली नाही सामाजिक/राजकीय १९९९
साहित्यिकांना विकत घेण्याचा एन्रॉनचा प्रयत्न सामाजिक/राजकीय १९९९
मी टीकाकारांचा नव्हे,तर वाचकांचा लेखक सामाजिक/राजकीय १९९१
निराशेसाठी सवड कुणाला ? सामाजिक/राजकीय १९९२
लेखणीची दोस्ती कुचल्याशी सामाजिक/राजकीय १९९३
माझ्या साहित्याची समीक्षा सामाजिक/राजकीय १९९४
तव्यावरचे मासे,तळलेले बोंबील सामाजिक/राजकीय १९९५
पुस्तकांची सोबत नि चित्रकलेची ओढ सामाजिक/राजकीय १९९५
कोळीवाड्याचे धाबे,समुद्रकिनारे .... सामाजिक/राजकीय १९९६
म .वा.मंडळ -उणे चाळीस वर्षे सामाजिक/राजकीय १९९७
स्वप्नातलं घर सामाजिक/राजकीय १९९८
आरण्यक मतकरीविषयी लेख १९८९
र. म. दिनक्रम (सछायाचित्र) मतकरीविषयी लेख १९९०
Profile of a playwright मतकरीविषयी लेख १९९०
हरहुन्नरी घर मतकरीविषयी लेख १९९०
निमित्त : 'घर तिघांचं हवं' चे मतकरीविषयी लेख १९९०
घर... 'दाहक अनुभवांचे सामाजिक चित्रण मतकरीविषयी लेख १९९०
मतकरींच्या चार नाटकांची समीक्षा मतकरीविषयी लेख १९९१
मतकरी : एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मतकरीविषयी लेख १९९१
एक कादंबरी : दोन अभिप्राय मतकरीविषयी लेख १९९२
नाट्यसंसारात रमलेले मतकरी कुटुंब मतकरीविषयी लेख १९९२,
प्रश्न लेखकाच्या हक्काचा मतकरीविषयी लेख १९९२
सर्वभक्षक दहशतवादाचा प्रत्ययकारी वेध मतकरीविषयी लेख १९९४
Communication Chap! मतकरीविषयी लेख १९९६
वासनाविकारांचे करुण भीषण तांडव : मतकरींची गूढकथा मतकरीविषयी लेख १९९७
सगळ्या विषयांना वेगळं परिणाम देणारा लेखक मतकरीविषयी लेख १९९७
मुलांची नाट्याभिरुची संपन्न करणारा नाटककार..... मतकरीविषयी लेख १९९८
लेखक मतकरींमधील माणसाचा शोध मतकरीविषयी लेख १९९८
म्हातारा इतुका न.... मतकरीविषयी लेख १९९८
पैश्यापेक्षा आवाहनपूर्ण निर्मितीतला आनंद महत्वाचा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९५
साटंलोटं'ची अमेरिका वारी मतकरींच्या मुलाखती १९९५
मनात स्वतःविषयी असमाधान हवं ! मतकरींच्या मुलाखती १९९५
एक माणूस कलावंत मतकरींच्या मुलाखती १९९६
व्यक्ती आणि वल्ली...इत्यादी मतकरींच्या मुलाखती १९९६
मतकरी-नाडकर्णी परस्परसंवाद बेळगाव वाङ्मय चर्चा मंडळ मतकरींच्या मुलाखती १९९९
मूळ कलाकृतीवर अन्याय होऊ दिला नाही ! ('व्यक्ती आणि वल्ली' विषयी' ) मतकरींच्या मुलाखती १९९७
  मतकरींच्या मुलाखती १९९७
नाटक प्रायोगिक कि व्यावसायिक, यापेक्षा त्याचा परिणाम महत्वाचा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९७
माझं लेखन लोकांना आशावादी दृष्टीकोन देण्यासाठी मतकरींच्या मुलाखती १९९८
साहित्यिक आधी एक चांगला माणूस असायला हवा ! मतकरींच्या मुलाखती १९९८
र.म एक अस्वस्थ कलावंत मतकरींच्या मुलाखती १९९८
बहुविध कला- कर्तृत्वाचे स्वामी र.म मतकरींच्या मुलाखती १९९८
खर्च आणि अपेक्षा वाढल्या ,कि मिंधेपणा येतो ( साहित्य संमेलनाविषयी ) मतकरींच्या मुलाखती १९९९
गरिबांसाठी टी -बॉक्स थिएटर मतकरींच्या मुलाखती १९९९
युद्धजन्य परिस्थितीला स्वार्थी राजकारण कारणीभूत मतकरींच्या मुलाखती १९९९
तुम्ही तिथं....'च्या वाचनाविषयी मतकरींच्या मुलाखती १९९९
'खेकडा' विषयी मतकरींच्या मुलाखती १९९९
मराठी रंगभूमी व शिक्षक मतकरींच्या मुलाखती १९९९
एन्रॉनची देणगी आणि साहित्यिकांचा मिंधेपणा मतकरींच्या मुलाखती १९९९
विठो रखुमाय पराकाशित पुस्तके १९८९
तुमचे आमचे गाणे पराकाशित पुस्तके १९८९
घर तिघांचं हवं ! पराकाशित पुस्तके १९९१
जावई माझा भला पराकाशित पुस्तके १९९४
बकासुर पराकाशित पुस्तके १९९५
प्रियतमा पराकाशित पुस्तके १९९६
एकदा पाहावं करून ! पराकाशित पुस्तके १९९८
शूss कुठं बोलायचं नाही ! पराकाशित पुस्तके १९९८
साटंलोटं पराकाशित पुस्तके १९९८
चार दिवस प्रेमाचे पराकाशित पुस्तके १९९९
अवचिन्ह कथा संग्रह १९९३
विलक्षण कथा संग्रह १९९३
संदेह कथा संग्रह १९९३
ऐक, टोले पडताहेत कथा संग्रह १९९४
अपरात्र कथा संग्रह १९९५
अंश कथा संग्रह १९९५
हसता हसविता कथा संग्रह १९९९
झपाटलेल्या गोष्टी कथा संग्रह १९९९
अँडम कादंबरी १९९१
रंगत प्रकाशित ललित लेख १९८९
गोंदण प्रकाशित ललित लेख १९९४
सोनेरी सावल्या प्रकाशित ललित लेख १९९७
शांततेचा आवाज प्रकाशित ललित लेख १९९८
शब्द शब्द शब्द प्रकाशित ललित लेख १९९९
चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य इतर कार्य (१९९०-९२)
निर्भय बनो आंदोलना'चे काही काळ अध्यक्ष इतर कार्य १९९५
साने गुरुजी स्मारक समितीचे उपाध्यक्ष इतर कार्य १९९८-२००७
वसंत सोमण मित्रमंडळा'च्या वतीने रंगभूमीला वेगळे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना , १९९७ पासून वार्षिक स्मृती पुरस्कार प्रदान पुरस्कार  
संमेलनाध्यक्ष,कोकण मराठी साहित्य परिषद , मुंबई जिल्हा संमेलन पुरस्कार १९९८
गंगाधर गाडगीळ अवॉर्ड पुरस्कार १९९७
सु.ल.गद्रे मातोश्री अवॉर्ड पुरस्कार १९९८
नाट्यव्रती पुरस्कार पुरस्कार १९९९