२००९-२०१८
आम्हाला वेगळं व्हायचंय प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २००९
ज्याचा शेवट गोड प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०१०
महाराष्ट्राचं चांगभलं प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०११
इंदिरा प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०१६
यक्षनंदन प्रकाशित पुस्तके (मुलांसाठी नाटके) २००९
मी एक अभिमन्यू एकांकिका संग्रह २००९
अस्वस्थ रात्र एकांकिका संग्रह २०१०
चूक भूल द्यावी घ्यावी एकांकिका संग्रह २०१०
जस्ट अ पेग एकांकिका संग्रह २०१७
चोर आणि चांदणं एकांकिका संग्रह २०१७
चटकदार ५+१ मुलांसाठी एकांकिका संग्रह २०१३
रंगतदार ६+१ मुलांसाठी एकांकिका संग्रह २०१५
इन्व्हेस्टमेंट कथासंग्रह २०१३
रत्नाकर मतकरींच्या श्रेष्ठ कथा - १ कथासंग्रह २०१७
रत्नाकर मतकरींच्या श्रेष्ठ कथा - २ कथासंग्रह २०१७
सादर सप्रेम ललित लेख २०१५
परदेशी ललित लेख २०१५
माणसाच्या गोष्टी / भाग २ ललित लेख २०१७
हे काही शब्द काव्यसंग्रह २०१८
कायमचे प्रश्न वैचारिक लेख संग्रह २०११
रंगरूप वैचारिक लेख संग्रह २०१२
रसगंध वैचारिक लेख संग्रह २०१४
माझे रंगप्रयोग आत्मचरित्रात्मक २०१५
संमेलनाध्यक्ष , पहिले इ -साहित्यसंमेलन , युनिक फीचर्स , पुणे पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
बृहन्महाराष्ट्र मंडळ USA यांच्या , शिकागो येथील १५ व्या अधिवेशनाचे प्रमुख वक्ते. पुरस्कार आणि सन्मान २०११
खालसा कॉलेजतर्फे ३ दिवसांचा, मतकरी -साहित्यावर सेमिनार पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर तर्फे ३ दिवसांचा सत्कार सोहळा पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
गंधार सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
कलकत्ता येथील रावा ( रेनेसाँ आर्टिस्ट्स अँड रायटर्स असोसिएशन RAWA )सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१७
महाराष्ट्र शासनाचा सांस्कृतिक पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
दूरदर्शन 'साहित्य रत्न' पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
विष्णुदास भावे (सांगली) पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
चित्रपट दिग्दर्शनासाठी ( सर्वोत्कृष्ट चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कारासह ), रौप्यकमळ पुरस्कार आणि सन्मान २०१२
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
चतुरंग " जीवन गौरव" पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१४
मराठी व्यावसायिक उद्योजक व्यापारी मित्र मंडळातर्फे "उद्योग भूषण " पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१५
" इंदिरा" या पुस्तकाला गोवा हिंदू असोसिएशन चा सुभाष भेंडे पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
शांता शेळके जीवन गौरव पुरस्कार ( मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय ) पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
नालंदा डान्स रिसर्च सेंटर चा भरतमुनी सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१७
साहित्य अकादमीचा पुरस्कार ( बालसाहित्याचा योगदानासाठी ) पुरस्कार आणि सन्मान २०१८
झोपडपट्टीवासीयांना नाट्य माध्यमातून व्यक्त होता यावे, यासाठी समता विचार प्रसारक संस्था, ठाणे यांच्या सहकार्याने " वंचितांचा रंगमंच" ( the slum theatre ) ची स्थापना इतर कार्य २०१४
२००९-२०१८
आम्हाला वेगळं व्हायचंय प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २००९
ज्याचा शेवट गोड प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०१०
महाराष्ट्राचं चांगभलं प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०११
इंदिरा प्रकाशित पुस्तके (नाटक) २०१६
यक्षनंदन प्रकाशित पुस्तके (मुलांसाठी नाटके) २००९
मी एक अभिमन्यू एकांकिका संग्रह २००९
अस्वस्थ रात्र एकांकिका संग्रह २०१०
चूक भूल द्यावी घ्यावी एकांकिका संग्रह २०१०
जस्ट अ पेग एकांकिका संग्रह २०१७
चोर आणि चांदणं एकांकिका संग्रह २०१७
चटकदार ५+१ मुलांसाठी एकांकिका संग्रह २०१३
रंगतदार ६+१ मुलांसाठी एकांकिका संग्रह २०१५
इन्व्हेस्टमेंट कथासंग्रह २०१३
रत्नाकर मतकरींच्या श्रेष्ठ कथा - १ कथासंग्रह २०१७
रत्नाकर मतकरींच्या श्रेष्ठ कथा - २ कथासंग्रह २०१७
सादर सप्रेम ललित लेख २०१५
परदेशी ललित लेख २०१५
माणसाच्या गोष्टी / भाग २ ललित लेख २०१७
हे काही शब्द काव्यसंग्रह २०१८
कायमचे प्रश्न वैचारिक लेख संग्रह २०११
रंगरूप वैचारिक लेख संग्रह २०१२
रसगंध वैचारिक लेख संग्रह २०१४
माझे रंगप्रयोग आत्मचरित्रात्मक २०१५
संमेलनाध्यक्ष , पहिले इ -साहित्यसंमेलन , युनिक फीचर्स , पुणे पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
बृहन्महाराष्ट्र मंडळ USA यांच्या , शिकागो येथील १५ व्या अधिवेशनाचे प्रमुख वक्ते. पुरस्कार आणि सन्मान २०११
खालसा कॉलेजतर्फे ३ दिवसांचा, मतकरी -साहित्यावर सेमिनार पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर तर्फे ३ दिवसांचा सत्कार सोहळा पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
गंधार सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
कलकत्ता येथील रावा ( रेनेसाँ आर्टिस्ट्स अँड रायटर्स असोसिएशन RAWA )सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१७
महाराष्ट्र शासनाचा सांस्कृतिक पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
दूरदर्शन 'साहित्य रत्न' पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
विष्णुदास भावे (सांगली) पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१०
चित्रपट दिग्दर्शनासाठी ( सर्वोत्कृष्ट चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कारासह ), रौप्यकमळ पुरस्कार आणि सन्मान २०१२
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१३
चतुरंग " जीवन गौरव" पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१४
मराठी व्यावसायिक उद्योजक व्यापारी मित्र मंडळातर्फे "उद्योग भूषण " पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१५
" इंदिरा" या पुस्तकाला गोवा हिंदू असोसिएशन चा सुभाष भेंडे पुरस्कार पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
शांता शेळके जीवन गौरव पुरस्कार ( मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय ) पुरस्कार आणि सन्मान २०१६
नालंदा डान्स रिसर्च सेंटर चा भरतमुनी सन्मान पुरस्कार आणि सन्मान २०१७
साहित्य अकादमीचा पुरस्कार ( बालसाहित्याचा योगदानासाठी ) पुरस्कार आणि सन्मान २०१८
झोपडपट्टीवासीयांना नाट्य माध्यमातून व्यक्त होता यावे, यासाठी समता विचार प्रसारक संस्था, ठाणे यांच्या सहकार्याने " वंचितांचा रंगमंच" ( the slum theatre ) ची स्थापना इतर कार्य २०१४